Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

Source: Xinhua 03/20/2017 17:03:13

Aerial photo taken on March 18, 2017 shows a peach garden in Zhuhe Village of Xiaochang County, central China's Hubei Province.

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

 • Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

  Spring scenery of Zhuhe Village, China's Hubei

1/3

Aerial photo taken on March 18, 2017 shows a peach garden in Zhuhe Village of Xiaochang County, central China's Hubei Province. (Xinhua/Du Huaju)

Related News

1/3